kalender

Klik op de link hier onder en zie of de data nog vrij is

www.dekalendervan.nl/genietenindehaan

De dag van aankomst kan u gebruiken maken van het appartement vanaf 15.00u. Het appartement dient op de dag van vertrek terug beschikbaar en gekuist te zijn vanaf 10.00u.